Ø i v i n d  H o l m

 

Utdannelse/virke


Egen ateliervirksomhet fra 1982
Tegning Akt/Croqui - Kunstskolen i Rogaland
Stavanger kulturetats kunstneratelier
Oslo kunstfagskole, 2. og 3. avd.
Høgskolen i Stavanger/Århus Univ./Univ. Trondheim, Humanistiske/estetiske studier
Århus Kunstakademi, Danmark


Separatutstillinger:

Jan’s kunst og antik - Stavanger ‘83
Utstillinger i Stavangers Bydelshus ‘83-’85
Galleri Sting - Stavanger ‘85 og ‘98
Olsen’s Kafégalleri - Oslo ‘85
Galleri Vegeta - Oslo ‘86-’90
Galleri RA - Stavanger ‘86 og ‘91
Cafégalleri Cecilie - Lillehammer ‘87
En rekke ambulerende utstillinger i Stavanger-distriktet ‘84-’88
Skjenkestuen - Stavanger ‘88
Kristiansand Bibliotek-kafés galleri ‘89 og ‘94
Rogaland fylkeskommune ‘89
Galleri Koll, Stavanger ‘90
Klodion Art Kafé - Oslo ‘90
Galleri Stallen - Gamle Fredrikstad ‘98
Creart Kunstkafé - Gamle Fredrikstad ‘98
Fyrfatets Restaurants galleri, Sødermalm, Stockholm, Juni ‘01
Molde internasjonale jazzfestival, Astoria, Molde, ‘99 ‘00 ‘01
Rue d'Almande salon de the, Paris, Frankrike, Sept ‘02
Place Wilson, La Garonne, Toulouse, Le thème de l`exposition du paysage interne. Frankrike, Okt ‘02
Installasjonen; Forbruk og kommunikasjon, Kjellandshagen, Stavanger bypark, ‘02
Internasjonalt hus ‘ galleri ‘ Stavanger ‘02

Galleri kafe' teskje. Drøbak, '04 ‘01


Multimedia - utstillinger:Menneskets streben etter frihet:

3 vandreutsillinger i kulturhus og gallerier i rogaland (i samarbeid med Rogaland fylkes kulturavd.) ' 92 -' 93, og ' 96 -' 97, med musikere og balletdansere, i et samarbeidsprosjekt hvor balletdansen og musikkstykket ble komponert til bildene og utstilligens tema. Bl. a. Tysvær kulturhus, Galleri Ryfylke, Sand Kulturmøllå, Sandnes, Hundvåg skole, Stavanger. Det musiske verksted, Stavanger. Musikk skapt/fremført av bla. Are Flåøien, Jon Gunnar Akerø, Pears Beaumont (danser/koreograf), Keilen Austbø (danser), (første år med forestilling med bl. a musikerne: Hjertrud Sand Lunde, Cecilie Birkeland, Beth Elin Byberg, Pears Beaumont - dans koreo.).

De ni greske múser

Vandreutstilling/forestilling med teaterstykke (skrevet av Ø. Holm), konsert, (musikk/lyd skrevet/fremført av komp./musiker Dag Egil Njaa, samt av bl. a musikerene Are Flåøien, Veronika Anett, Ove Storland), poesi, lyrikk, (fremført av psykiater og lyriker Inge Vinje, samt av Ø. Holm, Geir Hetland og en rekke aktører i fra forskjellige land og kulturer ) dans, m.m. (med egen dansegruppe m. en mannlig og to kvinnelige dansere ) skapt til utstillingen og emnet; de ni antikke greske kulturretninger og kunstskapere , repr. for billedkunst, musikk, filosofi, poesi, vitenskap, sang, dans, litteratur og teater. Sterke elementer i fra greske antikk filosofi og norrøn mytologi, samt lyrikk og poesi i fra fjerne og nære kulturer. I fra Norge : bl. a en lingvistisk reise innen norsk (dialekt) språkutvikling fra 1000-tallet og frem til dagens talemål,- hvor også færøysk , islandsk og gammalnorsk er representert. Utst./forst. (For Rogaland fylkes kultur avd.) sept. ' 02 - april ' 03. Tou Kulturscene, Lervik, Stavanger, Sandnes kulturhus, Kulturloftet Klepp, Sola kulturhus.

 

Tidsånd

Multimedieutsilling med oljemaleri, metaller, tre, montasje, installasjon, og bruk av lyd, musikk og dans. Lyd/musikk skrevet/fremført av komp. Dag Egil Njaa. Stavanger, ' 04

 

Installasjonen: forbruk og kommunikasjon

Kiellandhagen, Stavanger bypark, ' 02. Installasjon med brukte metall og tre/tekniske forbruksobjekter (data, tv, link, antennemast, kuber o.a) innen temaet; forbruk og kommunikasjon. Formet med en sterk dragning oppover: (høyde 5 meter, gr,flate 2,5 m2 ), og lakkert gull og sølv. til install. ble det skapt en samtidsmusikk-komposisjon av komponist Dag Egil Njaa, som det det ble fremført en danseoppvisning til ( av Ø. Holm), hvor streben og destruksjon ved bruk av metallredskaper var en bet. del av danseoppvisningen. Installasjonen skapte off. debatt i aviser o.a, og ble dokumentert i to fjernsynsreportasjer i NRK1 (Dagsrevyen og Norge rundt).

Kampen mot normapatien

Billedkunstutstilling ( oljemaleri, installasjonkunst/montasje).m teaterstykke (skrevet av Ø. Holm), lydkollasj, musikk, dans, poesi, lyrikk. Vandreutsilling, m. forestilling/konsert i Stavangerdistriket, ' 04. Musikk skrevet/fremført av komp. Dag Egil Njaa, samt. av bl. a. musikerneAre Flåøien, Veronika Anett og Ove Storland. Elementer i fra nørron mytologi, samt. lyrikk og poesi i fra fjerne kulturer. Fremf. av psykiater og lyriker Inge Vinje, Ø. Holm, Geir Hetkand og Jostein Kolnes (førsteamenuensis i kjemi). Stavanger 2005

Tilstedeværelse

Multimedieutsilling  med oljemaleri, metaller, tre, montasjer, installasjon, og bruk av lyd, musikk og inslag av dans. Stavanger ' 04

Hverdagsliv

Multimedieutsilling  med iaktagelse av hverdagslivets glimt, og intres. observasjoner av kommunikasjon og utrykk. Maleri, foto, musikk, grafikk, lyd og forestilling. Lyd skapt/fremført av komponist Dag Egil Njaa. Vandreutsilling, Stavanger distr. ' 04

Sykkelkunst/multikunst

Arrangementer, ' 00, ' 01, og ' 04 på kulturtorget/Stavanger Kulturhus. Åtte arr. med installasjon, billedkunst, musikk, ulike sykkelopptredener, og et stort antall sykler fra forskjellige. kulturer, fra samtid og 120 år tilbake i tid.

Kulturambulansen

Multimediekunstuts. med forestilling, musikk, lyd, dans, billedkunst, skulptur, installasjon, foto og teater. Vandreuts./forestilling (skrevet av Ø. Holm) hvor en  eldre og original ambulanse er brukt som gjenstand og utsgangpunkt for kulturprosjektet. Lyd. skapt og fremført av komp. Dag Egil Njaa. Poesi/lyrikk av bl. a. Ø. Holm, Geir Hetland og Jostein Kolnes (førsteamenuensis i kjemi). Rogaland fylke ' 04

Sameksistens

Multimediekunstuts. med installasjon, oljemaleri, metaller, tre, lyd, og innslag med musikk, dans, og teaterstykke (skrevet av Ø. Holm) . Lyd skapt og fremført av komponist Dag Egil Njaa. Poesi/lyrikk av bl. a. Ø. Holm, psykiater og lyriker Inge Vinje, Geir Hetland og Jostein Kolnes (førsteamenuensis i kjemi). Stavanger ' 04 .

Utlevelse

Multimediekunstuts. med installasjon, oljemaleri, metaller, tre, lyd, og innslag med musikk, dans, og teaterstykke (skrevet av Ø. Holm) . Lyd skapt og fremført av komponist Dag Egil Njaa. Musikk forøvrig skapt/fremført av bl. a. komp./musiker Are Flåøien. Poesi/lyrikk av psykiater og lyriker Inge Vinje, Geir Hetland og Jostein Kolnes (førsteamenuensis i kjemi). Stavanger ' 04 .

 

Installasjon og blandingsteknikker

 

Introspeksjon

Installasjon med oljemaleri, installasjon, montasje og lyd. Stavanger ' 04

Det indre landskap

Installasjon med oljemaleri, installasjon, montasje og lyd. Stavanger ' 04

Librium

Installasjon med oljemaleri, metaller, tre og plast . Stavanger ' 04

Erkjennelse

Installasjon med oljemaleri, metaller, tre og plast . Stavanger ' 04

Fargestorm

Installasjon med oljemaleri, metaller, tre, plast og lyd Lyd skapt og fremført av komponsist Dag Egil Njaa  . Stavanger ' 04

Anskuelse

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Nærhet

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Indre fred

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Symbiose

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Tanke projisering

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Samkvem

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Utskillelse

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Metamorfose

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Logos

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Naturelementer i sirkel

Installasjon med oljemaleri, tre, stein, jord, sand og vekster, Stavanger ' 04

Oppdrift

Installasjon med oljemaleri, tre, gips og stein, Stavanger ' 04

Massene

Installasjon med oljemaleri, tre, gips og lyd. Ly skapt av Ø. Holm, Stavanger ' 04

Rettferdighets- bærende kosmopolitikk

Installasjon med oljemaleri, tre, plast, metall, gips og lyd. Lyd skapt av komponist Dag Egil Njaa, Stavanger, ' 04

Ståsted blant elementene

Installasjon med oljemaleri, metall, tre, stein og gips, Stavanger ' 04

Livskraft

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Dagsbevissthet

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Utagering

Installasjon med oljemaleri, gips, tre, metall og lyd, Stavanger ' 04

Samhandling

Installasjon med oljemaleri og gips, Stavanger ' 04

Søken

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Sansestimuli

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Transe

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Mystikk og melankolia

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Synergi

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Samvær

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Interaksjon

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Dragning

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Væren i et kosmisk spenn

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Empati

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Indre horisont

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Retning

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Veivalg

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Det indre skattkammer

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Motivasjon

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

De ni Greske muser

Installasjon med oljemaleri, tre, stein og gips. Stavanger ' 04

Kjønn-s-gjerning

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Parafysisk tilblivelse

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Libertinisme

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Sveve, vandre,- bevege

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Oppblomstring

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Ly

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Frihet, likhet, brorskap

(Liberté, égalité, fraternité) Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Apokalyptisk sanseopplevelse

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Manifestasjon av vitalt tankegods

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Eksess

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Parallell dragning

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

På tilværelsens premisser

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Konfigurasjon

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Rekkevidde

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Spontanitet

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Paradigme

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

På et Astralplan

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Reise mellom ulike dimensjoner

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Metafysisk - forflytning

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Den kosmiske smie

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Besettelse

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Befrielse

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Autonomt kraftsenter

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Systemkritisk utblåsing

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Evolusjon

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Identitet og grenser

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Kunnskap - kraft

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Emosjonalitet kontra fornuft

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Individualisme

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Utflukt

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04

Indre dialog

Installasjon med oljemaleri, Stavanger ' 04


Kollektivutstillinger:


Øgrens kunstutstillinger, Bergen ‘83

Stavanger brukskunstforening ‘85
Stavangers Festdagers utstilling ‘86
Galleri Galeien, ‘86
Galleri Norestraen, Sandnes ‘87
Studenthuset “Folken”, Stavanger ‘88
Galleri Van Rijn, Stavanger ‘89
Århus Kunstakademis sommerutstilling ‘92
Multikunst-’92, Silkeborg, Danmark
Sildajazzutstillingen -' 99, Haugesund


Utsmykninger:


Gullingen Fjellstue, Suldal
Mosvangen Park Hotell, Stavanger
Sola videregående skole, Sola
Veiviseren behandlingskollektiv, Tysvær
Veiviseren behandlingskollektiv, Ulefoss
Stribå rock café, Stavanger
Det Danske Bageri/kafé, Stavanger

Nettside: www.oivindholmart.com ; e-post: art@oivindholmart.com
Ateliéradresse: Løkkeveien 16, 4000 Stavanger, TLF: 91138281