Řivind Holm  - Oil paintings 2004


Kontemplasjon 27 x 38 cm / Contemplation 27 x 38 cm

Reise ved havet 50 x 80 cm / Voyage au bord de la mer 50 x 80 cm

Urbant studie 100 x 28 cm / Étude urbaine 100 x 28 cm

Kraftsenter I 70 x 20 cm

Indre horisont 25 x 30 cm / Horizon interne 25 x 30 cm

Baner 50 x 35 cm / bandes 50 x 35 cm

Indre horisont II 22 x 70 cm / paysage interne II 22 x 70 cm

Massene 32 x 36 cm / Les masses 32 x 36 cm

Reise i fritt rom 20 x 30 cm / Voyage dans un espace libre 20 x 30 cm

Kraftsenter II 70 x 20 cm

Massene 32  x 38 cm / Les Masses  32  x 38 cm

Dragning 30 x 40 cm

Indre Landskap 50 x 28 cm / Paysage interne 50 x 28 cm

Utfoldelse blant elementene 60 x 55 cm

Fargesammensetning 40 x 25 cm

Massene 27 x 42

Energi-punkt 22 x 25 cm

Dragning 52 x 60 cm

Bane mot stillheten 40 x 60 cm

Indre landskap III 28 x 31 cm

Urbant studie II 32 x 40 cm

Indre horisont III 30 x 44 cm

Gjennomtrengning 80 x 45 cm

Indre reise 50 x 80 cm

Baner gjennom elementene 30 x 40 cm

Det indre øyet 70 x 100 cm

Indre horisont 80 x 100 cm

Tilstand ved havet 80 x 100 cm

Indre passasjer

Indre passasjer 80 x 110 cm